Pesu-Eerika

PESU-EERIKA

TOIMITUSEHDOT 2017

PESU-EERIKA

 

Päivitetty 1.1.2017

 

1. Asiakkaalle annetaan pestäviä tuotteita vastaanotettaessa lähete, josta ilmenee tekstiilien laatu ja toimituspäivä sekä kemiallisen pesun vaativien tekstiilien ja mattojen osalta tekstiilien määrä.
Sopimusasiakkailta pyykkejä noudettaessa, ei anneta vastaavaa lähetettä. Sopimusasiakkaille, joiden pyykit noudetaan ja palautetaan pesulan toimesta, toimitetaan lähete puhtaiden pyykkien mukana. Lähetteestä ilmenee tekstiilien laadusta riippuen tuotteiden lukumäärä tai kilot tai neliöt sekä toimituspäivä.

 

2. Jos pestävä tuote on poikkeuksellisen arvokas, tehdään siitä asiakkaan pyynnöstä kirjallinen selvitys vastaanottovaiheessa. Kirjallinen selvitys tehdään asiakasjärjestelmäämme, jolloin teksti näkyy lähetteessä ja kuitissa.

 

3. Pyykki lasketaan, mitataan tai punnitaan aina pesulassa. Asiakas voi liittää itse laatimansa pesuluettelon pyykin mukaan. Jos asiakkaan pesuluettelo eroaa pesulan tarkistuksesta tai jos pesuluetteloa ei ole, on pesulan laskenta sitova. Käytössämme on omavalvontajärjestelmä, johon kuuluu mm. että pöytäliina- ja lakanapyykki punnitaan aina likaisena heti pesulaan tullessa sekä puhtaana pakkausvaiheessa.

 

4. Pesula noudattaa tuotteeseen kiinnitettyä hoito-ohjetta. Jos kiinteä hoito-ohjemerkintä puuttuu, pesula valitsee ammatillisen arvioinnin perusteella pesu- ja viimeistelytavan.

 

5. Jos asiakas haluaa pesun suoritettavaksi, vaikka pesula on ilmoittanut epäilevänsä, että hyvän pesutuloksen aikaansaaminen ei ole mahdollista tai tuote voi vaurioitua, vastaanottolähetteeseen tehdään kirjallinen selvitys, josta ilmenee, että tekstiili pestään asiakkaan vastuulla. Asiakas voi antaa hyväksynnän käsittelyyn myös puhelimitse.

 

6. Pestyt tuotteet luovutetaan sovittuna aikana. Viivästyksen sattuessa pesula ilmoittaa asiakkaalle viivästymisestä. Jos pesula käyttää alihankkijoita, ilmoittaa se myös näiden aiheuttamasta viivästyksestä. Pesula ei ole velvollinen korvaamaan myöhästymisestä aiheutuvaa haittaa asiakkaalle.

 

7. Pesula ei ota vastaan loisia sisältävää pyykkiä (kuten esimerkiksi täitä tai luteita). Asiakas on velvollinen ilmoittamaan pelkästä loisepäilystäkin pesulalle ennen tekstiilien pesulaan saapumista.

 

8. Pesula vastaa niistä vaurioista, jotka johtuvat virheellisestä tai väärästä pesumenetelmästä ja korvaa kadonneen tai vaurioituneen tuotteen sen jäljellä olevan käyttöarvon eli ns. nykyarvon mukaisesti. Pesula ei vastaa irtoavista/rikkoutuvista koristeista, napeista, toppauksista, maton reunoista ym. mikäli ne eivät kestä pesu- ja hoito-ohjeessa suositeltua käsittelyä tai pesulan ammatillisen arvion perusteella tehtyä pesua tai viimeistelyä.

 

9. Pesula lunastaa tuotteen itselleen täyden korvauksen tapauksessa.
10. Jos pestyjä tuotteita ei ole noudettu (1) kuukauden kuluessa vastaanottokuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, pesulalla on oikeus periä varastointikuluna tekstiilien pesuhinnan lisäksi 20 % pesuhinnasta. Jos tuotteita ei ole noudettu puolen vuoden (6 kuukautta) kuluttua vastaanottokuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä (toimituspäivä), pesulalla on oikeus vapaasti määrätä tuotteista.

 

11. Kuljetuspäivän osuessa arkipyhälle, neuvotellaan asiakkaan kanssa kuljetuspäivän siirrosta edelliselle tai seuraavalle arkipäivälle.

 

12. Huomautukset tuotteiden puuttumisesta tai vaihtumisesta on tehtävä välittömästi niiden lunastamisen yhteydessä sekä työn laatua koskevat huomautukset ennen tuotteiden käyttöönottoa. Huomautukset on joka tapauksessa tehtävä kohtuullisessa ajassa eli 14 vuorokauden kuluessa tekstiilien lunastus-/toimituspäivämäärästä. Myöhemmin tulleisiin huomautuksiin pesula ei pysty vastaamaan.

 

13. Pesula pidättää oikeuden tarkistaa hintoja tarvittaessa. Sopimusasiakkaille ilmoitus hintojen tarkistuksesta tulee viimeistään kahta (2) kuukautta ennen hinnaston päivittymistä.

 

14. Tarjouksen hyväksyttyä asiakkaan ja pesulan välinen palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on kuukausi (1 kk) molemmin puolin, jollei sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisajasta sovita muuta erillisellä kirjallisella sopimuksella.

 

15. Laskutuslisä on palveluhinnastomme mukainen riippumatta laskutustavasta (postitse, verkkolasku tai pdf-lasku). Voimassa oleva palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.pesu-eerika.com.

 

16. Voimassa olevat toimitusehdot löytyvät osoitteesta www.pesu-eerika.com, eikä päivitettyjä toimitusehtoja toimiteta erikseen asiakkaille.

Pesu-Eerika